TOP 2 POSITION

Tel. 93 889 50 59 / C/e: osonament@osonament.cat

social

Contractes i convenis subscrits a l’administració

pic_pdf Relació Convenis, Contractes i Subvencions 2018
pic_pdf Relació Convenis, Contractes i Subvencions 2017
pic_pdf Relació Convenis, Contractes i Subvencions 2016
pic_pdf Relació Convenis, Contractes i Subvencions 2015

Trànsparència: Estatuts / Organigrama / Memòries anuals / Auditories i comptes anuals / Contractes i convenis subscrits a l’administració

top 3 position
Carrer Josep Maria Selva, 2, Vic. Tel. 93 889 50 59 / C/e osonament@osonament.cat