TOP 2 POSITION

Tel. 93 889 50 59 / C/e: osonament@osonament.cat

social

Activitats de voluntariat a Osonament

Activitat concreta: RECEPCIÓ ENTRADA LLAR
Objectiu: donar suport individual a la persona atesa que fa l’activitat de recepció a la Llar (respondre al telèfon i obrir la porta).
Dia: Matins/ tardes
Hora: flexible
Període: anual
Perfil concret voluntari: persona que faciliti converses amb les persones ateses durant la tasca.
Número de voluntaris necessaris: 1
Lloc: Recepció de la Llar residència de Manlleu


 

Activitat concreta: COSTURA
Objectiu: ensenyar a cosir a les persones ateses, amb l’objectiu de poder fer un bon manteniment de la seva pròpia roba, marcatge i etiquetatge de roba de la Llar per a inventariar. Possibilitat de crear grup de costura amb les persones interessades.
Dia: Matins/Tardes
Hora: flexible
Període: semestral
Perfil concret voluntari: persona que sàpiga cosir i amb ganes de participar amb persones que no en tenen coneixement.
Número de voluntaris necessaris: 1
Lloc: Llar Residència de Manlleu


 

Activitat concreta: MASCOTES
Objectiu: Fer activitat de joc i cura amb un o més gossos. Possibilitat de passejada amb el gos pels voltants del territori.
Dia: Matins/Tardes
Hora: flexible
Període: primavera/estiu
Perfil concret voluntari: persona que disposi de mascota i que tingui ganes de poder anar a la Llar per a compartir un temps amb les persones ateses i que elles puguin interactuar amb la mascota, al jardí de la Llar i/o al carrer amb la corretja.
Número de voluntaris necessaris: 1
Lloc: Llar Residència de Manlleu


 

Activitat concreta: CAMINADES I/O PASSEJADES
Objectiu: Afavorir que les persones ateses amb risc de sedentarisme puguin anar a passejar i/o fer una caminada amb acompanyant
Dia: Matins/Tardes
Hora: flexible i adaptable segons clima
Període: primavera/estiu
Perfil concret voluntari: Persona disposada a poder acompanyar a una o més persones ateses i adaptar la caminada/passejada en funció de les necessitats concretes de cada persona o grup .
Número de voluntaris necessaris: 1
Lloc: Llar Residència de Manlleu


 

Activitat concreta: JOCS DE TAULA
Objectiu: Afavorir un espai de diversió i distracció a través de jocs de taula
Dia: Matins/Tardes
Hora: flexible
Període: anual
Perfil concret voluntari: persona que faciliti espai de joc i conversa amb les persones ateses.
Número de voluntaris necessaris: 1
Lloc: Llar Residència de Manlleu


 

Activitat concreta: TALLERS DIVERSOS
Objectiu: Oferir tallers que puguin ser interessants per les persones ateses que tenen dificultat d’accés en un espai comunitari (pintura, manualitats, etc)
Dia: Matins/Tardes
Hora: flexible
Període: semestral
Perfil concret voluntari: persona que tingui alguna habilitat que vulgui compartir en format taller o espai creatiu d’una durada d’una hora a la setmana
Número de voluntaris necessaris: 1
Lloc: Llar Residència de Manlleu o Osonament


 

Activitat concreta: ACOMPANYAMENTS A VISITES O ACTIVITATS
Objectiu: Fer acompanyament a visites mèdiques o activitats a persones que tenen dificultat per accedir de forma autònoma.
Dia: Matins/Tardes
Hora: en funció de les visites. Acordat prèviament amb referent.
Període: anual
Perfil concret voluntari : Persona responsable
Número de voluntaris necessaris: 1
Lloc: Llar Residència de Manlleu i Osonament


 

Activitat concreta: SORTIDES DE CAP DE SETMANA I PROGRAMA RESPIR
Objectiu: Donar suport i fer acompanyament a les sortides
Dia: Dissabtes i algun dia entre setmana
Hora: variable segons sortida
Període: anual
Perfil concret voluntari: Persona  major d’edat, responsable, amb flexibilitat horària
Número de voluntaris necessaris: 1
Lloc: Osonament


 

Activitat concreta: ESPAI CAFÈ CALOR
Objectiu: Donar suport en les activitat d’esmorzar i avd’s bàsiques
Dia: A escollir de dilluns a divendres
Hora: De dilluns a dijous de les 09:00-11:00 i divendres de 10:00-12:00h
Període: anual
Perfil concret voluntari : Persona responsable i sensibilitzada amb les persones amb problemes d’addiccions
Número de voluntaris necessaris: 1
Lloc: Osonament


 

Activitat concreta: TRADUCCIÓ ÀRAB – CATALÀ
Objectiu: Fer de traductor en espais d’entrevista, a persones que tenen dificultat de comunicació a nivell idiomàtic
Dia: A convenir
Hora: A convenir
Període: Anual
Perfil concret voluntari : Persona amb coneixement suficient dels dos idiomes per fer les traduccions.
Número de voluntaris necessaris: 1
Lloc del voluntariat: Osonament


 

Activitat concreta: ESPAI PUNT DE TROBADA DEL CLUB SOCIAL
Objectiu: donar suport a l’atenció dels usuaris que venen al club social, ja sigui amb tertúlies o jocs de taula o altres activitats dinamitzadores.
Dia: qualsevol tarda de dilluns a divendres
Horari: 15.00h a 18.00h
Període: febrer-juliol
Perfil concret voluntari: persona major d’edat, responsable i dinamitzadora
Número de voluntaris necessaris: 1
Lloc del voluntariat: Osonament. VicSi estas interessat/da en una o més activitats emplena el formulari i ens posarem en contacte en breu.


Heu d'acceptar els termes i condicions abans d'enviar el missatge.

Responsable del Tractament: FUNDACIÓ CENTRE MÈDIC PSICOPEDAGÒGIC D’OSONA- OSONAMENT   CIF: G60703386
Adreça postal: C/ Josep Maria Selva, 2, de Vic (08500)
Telèfon: 93 889 50 59
Correu electrònic: osonament@osonament.cat
El Responsable del Tractament, en compliment del Reglament (UE) 2016/679 del Parlament Europeu i del Consell, de 27 d’abril de 2016, relatiu a la protecció de les persones físiques en allò que respecta al tractament de dades personals i a la lliure circulació d’aquestes , endavant RGPD, l’informa que el tractament de les seves dades serà única i exclusivament poder dur a terme l’activitat de voluntariat en la que vostè està interessat/da  i sense les quals no és possible.
Aquesta informació serà utilitzada només pel servei de voluntariat de l’entitat.
Les dades que han sigut facilitades en cap cas seran transferides a un tercers país o organització internacional.
Les dades proporcionades seran conservades mentre sigui vigent la relació que vincula a ambdues parts.
Vostè és el responsable de la veracitat i correcció de les dades que ens lliura i té la facultat d’exercir els drets accés, rectificació, supressió, limitació del tractament, portabilitat i d’oposició de les seves dades d’acord allò que disposa la normativa en matèria de protecció de dades. Per a exercir-los, haurà de dirigir-se per escrit a la persona Delegada de Protecció de Dades a
pdosonament@osonament.cat en qualsevol cas s’haurà d’adjuntar una fotocòpia del seu document nacional d’identificació o bé equivalent.

Comparteix aquesta publicació:

top 3 position
Carrer Josep Maria Selva, 2, Vic. Tel. 93 889 50 59 / C/e osonament@osonament.cat